تبلیغات
پاوردی POWERD - مطالب ◄قدرت
پاوردی POWERD
دانشنامه برق
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره ما


این سایت با هدف ارتقا علمی مهندسان برق ایجاد شده است.
موضوعات پاوردی تمام گرایش ها برق را از جمله قدرت، کنترل، مخابرات،الکترونیک،مکاترونیک و مهندسی پزشکی را شامل می شود.

مدیر وبلاگ : عباس نجفی
نویسندگان
تبلیغات
با شکل گیری موازی سازی و اجرای تجدید ساختار در بازار برق، برخی از قواعد و الگوهای بازار برق سنتی به صورت متفاوتی نسبت به گذشته اجرا می شوند. در این راستا برنامه ریزی مشارکت واحدها (UC)، که در ساختار عمودی یکپارچه گذشته با هدف حداقل‌سازی هزینه های بهره‌برداری اجرا می شد، با تغییر الگو به برنامه‌ریزی مبتنی بر قیمت مشارکت واحدها (PBUC) تبدیل شده است که در آن، هدف نهایی حداکثرسازی سود شرکت های تولید توان (GENCOs) است. در ساختار جدید، تمام اطلاعات بازار در قیمت منعکس می شود و قیمت یک فاکتور مهم در فرآیند تصمیم گیری به حساب می آید. در این مطالعه، از الگوریتم رقابت استعماری برای حل مسئله برنامه ریزی مبتنی بر قیمت مشارکت واحدهای تولید توان (PBUC)، در یک بازار رقابتی با در نظر گرفتن قیود آلودگی سیستم و هزینه‌های راه‌اندازی(گرم- سرد) با دو هدف بیشینه کردن سود و کمینه نمودن آلودگی استفاده شده است. روش پیشنهادی به شرکت های تولید توان کمک می کند تا تصمیم بگیرند که چگونه واحدهای نیروگاهی خود را به منظور بیشینه نمودن سود حاصل از فروش انرژی و کمینه نمودن مقدار آلودگی سیستم، برنامه‌ریزی کنند. اثر بخشی روش پیشنهادی برای حل مسئله بهینه سازی غیرخطی حاضر روی یک سیستم تولید 10 واحدی، اعتبار سنجی شده است. نتایج حاصل از اجرای شبیه سازی با نتایج پژوهش های گذشته مقایسه شده است، در حالی که بررسی عملکرد روش حاضر کاربردپذیری و قابلیت الگوریتم پیشنهادی را اثبات می کند.


دانلود


نوع مطلب : ◄قدرت، مقالات، 
برچسب ها : تجدید ساختار، برنامه‌ریزی مبتنی بر سود مشارکت واحدها، الگوریتم رقابت استعماری، قید آلودگی، هزینه‌ راه‌اندازی، بازار برق، دانلود مقاله بازار برق،
لینک های مرتبط : دانلود مقاله ارایه تابع چند هدفی به منظور بار زدایی بهینه فرکانسی در محیط بازار رقابتی برق،
عباس نجفی
پنجشنبه 20 اسفند 1394
در این مقاله، مشکل خود برنامه ریزی تولید کننده قدرت (نیروگاه) را در یک بازار رقابتی ناقص با استفاده از برنامه نویسی تصادفی که در آن یک تولید کننده قیمت یادداشت برداری در نظر گرفته شده است. بنابراین، آن را نشانی از توانایی تاثیر قدرت بازار و برنامه ریزی خود تنها از طریق پیش بینی قیمت انجام می شود ندارد. عدم قطعیت قیمت، قطع اجباری واحد و همچنین تخصیص مجدد نسل: عدم قطعیت های مختلف در نظر گرفته شده است. شاخص CVaR  برای مدل سازی ریسک استفاده شده است. بازارهای هدف در این مطالعه قرارداد دو جانبه، بازار انرژی روز قبل، خدمات جانبی شامل ذخیره چرخان و محدودیت های آن و تصمیم گیری نقطه بازار می باشد. در اینجا، یک روش ابتکاری برای قراردادهای دوجانبه مطرح شده است که به افزایش سود بازار بدون نادیده گرفتن هر گونه مقررات قانونی و محدودیت ها می انجامد. روش مونت کارلو در حال اجرا برای تولید تعداد کافی حالات، و روش های نوآورانه به منظور کاهش تعداد حالات ارائه شده است.


دانلود


نوع مطلب : ◄قدرت، مقالات، 
برچسب ها : سناریو بندی، بازار برق، برنامه ریزی، دانلود مقاله بازار برق، دانلود رایگان مقاله برق، دانلود رایگان مقاله برق قدرت، ذخیره چرخان،
لینک های مرتبط : دانلود مقاله ارایه تابع چند هدفی به منظور بار زدایی بهینه فرکانسی در محیط بازار رقابتی برق،
عباس نجفی
چهارشنبه 19 اسفند 1394
این مقاله، با استفاده از اطلاعات 24 ساعته از روزهای هفته در 12 ماه و مربوط به سه سال حداکثر توان تولید شده همزمان در ایران و قیمت خریداری آن ،سعی بر این دارد تا با تعریف بی ثباتی در قیمت نسبت به بار همزمان ،نقش این بی ثباتی را در روند خریداری برق در بازار انرژی ایران ارزیابی کند ، البته در این ارزیابی تاثیر فصول بسیار مهم خواهد بود.


دانلود


نوع مطلب : مقالات، ◄قدرت، 
برچسب ها : بازار انرژی ایران، بی ثباتی در بازار برق، بازار انرژی الکتریکی، بازار برق، دانلود رایگان مقاله برق قدرت، دانلود مقاله برق، دانلود مقالات برق فارسی،
لینک های مرتبط : دانلود مقاله مدل سازی تاثیر برنامه های پاسخ گویی بار بر تعامل خرده فروش و مصرف کننده، دانلود مقاله تاثیر قیمت گذاری حداکثر بار در صرفه جویی مصرف برق با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی،
عباس نجفی
چهارشنبه 19 اسفند 1394
بازار برق از نهادهای مختلفی تشکیل می شود که هرکدام از آنها، اهداف و انگیزه های متفاوتی از اجرای برنامه های پاسخ گویی بار دارند. از سوی دیگر، اجرای کامل پاسخ گویی بار، نیازمند هماهنگی و ارتباط تمامی نهادها و بازیگران بازار است. این هماهنگی، تنها از بستر وضع قوانین و مقررات مناسب و از طریق شناخت رفتار بازیگران بازار حاصل خواهد شد. در بین نهادهای مختلف، خرده فروشان انرژی الکتریکی بیشترین تعامل را با مصرف کنندگان دارند. آنچه خرده فروشان در بازار برق انجام می دهند، خرید انرژی الکتریکی در بازارهای عمده فروشی، و فروش آن به مصرف کنندگان است. روشن است که یک خرده فروش انرژی الکتریکی در ساعت هایی که قیمت برق در بازار بیش از قیمت فروش او به مصرف کننده است، زیان خواهد دید. در این مقاله، تعامل بین خرده فروش و مصرف کننده با استفاده از برنامه های پاسخ گویی بار و در راستای حداکثر کردن سود خرده فروش و کسب رضایت مصرف کننده، مدل سازی شده است.


دانلود


نوع مطلب : ◄قدرت، مقالات، 
برچسب ها : بازار برق، خرده فروشی در بازار برق، عمده فروشی در بازار برق، برنامه پاسخگویی بار، نهادهای بازار برق، دانلود رایگان مقالات برق قدرت، دانلود مقاله برق قدرت،
لینک های مرتبط : دانلود مقاله برنامه ریزی بهینه تولید انرژی الکتریکی در حضور خودرو های برقی، دانلود مقاله توسعه شبکه انتقال در بازار برق با مطالعه موردی شرکت برق منطقه ای تهران،
عباس نجفی
چهارشنبه 19 اسفند 1394
موضوع این مقاله بررسی کاربرد قیمت گذاری حداکثر بار در میزان صرفه جویی برق و همچنین محاسبه درصد صرفه جویی و پیک سایی مصرف در ساعات اوج با رویکرد شبکه های عصبی در صنعت برق می باشد. پس از اصل 44 قانون اساسی در ایران و خصوصی سازی در صنایع ، صنعت برق نیز به عنوان یکی از کلیدی ترین صنایع کشور از این امر مستثنی نیست و با احداث بازار برق در سال 82 و بورس برق در 87 به طور جدی در این راستا فعالیت داشته است. برای حضور در بازارهای دو طرفه، داشتن استراتژی های قیمت گذاری مناسب و همچنین پیشبینی و تحلیل بازار امری ضروری است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و جامعه آماری این تحقیق، داده های مربوط به شش ماه دوم سال 91 می باشد، که در آن تقاضای بار و قیمت پیشنهادی آن به صورت ساعتی در نظر گرفته شده است. سوال اصلی مقاله این است که با اجرای استراتژی قیمت گذاری حداکثر بار تا چه اندازه می توان مصرف ساعات پیک را به ساعات غیر پیک منتقل کرد. برای بررسی و پاسخ به سوال، از متدولوژی ترکیبی روش اقتصادی Peak Load Pricing در شبکه های عصبی استفاده شده است که روشی نوین در علوم مدیریتی و اقتصادی است. در راستای پاسخ به سوال، با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی دو فرضیه در پژوهش مطرح گردید. که در طی آزمون فرضیات اصلی و فرعی، شبکه عصبی نارکس از بین شبکه های داینامیک دارای بهترین عملکرد و کمترین خطای پیش بینی بود و مقدار رگرسیون حاصل از این پیش بینی به عدد 0.991 رسید. مقدار افزایش قیمت در یک بازه 1 تا 80 درصدی در شبیه سازی مقاله آورده شده است که به ازای یک افزایش 25 درصدی در قیمت برق 500 مگاوات ساعت در مصرف بار صرفه جویی و همچنین به میزان 1 درصد پیک سایی را به همراه داشته است.


دانلود


نوع مطلب : مقالات، ◄قدرت، 
برچسب ها : بازار برق، پیک سایی، دانلود مقاله پیک سایی، الگوریتم شبکه عصبی، دانلود مقاله شبکه عصبی، دانلود رایگان مقالات فارسی برق، دانلود مقاله بازار برق،
لینک های مرتبط : دانلود مقاله توسعه شبکه انتقال در بازار برق با مطالعه موردی شرکت برق منطقه ای تهران،
عباس نجفی
چهارشنبه 19 اسفند 1394
مطالعه و بررسی شبکه قدرت و رفع نقاط ضعف آن به منظور عملکرد صحیح ، همواره به طور پیوسته و مداوم مورد نیاز شرکت ها و تولیدکنندگان برق می باشد. با افزایش بار ، برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال باید به گونه ای انجام شود که این شبکه قادر باشد در زمان لازم و به روش اقتصادی که ملزومات فنی را نیز بر آورده نماید ، توان تولیدی را به مراکز بار انتقال دهد و انرژی الکتریکی مورد نیاز مصرف کنندگان به صورت مطمئن و مقرون به صرفه تأمین شود . برنامه ریزی توسعه شبکه هنگامی نیاز است که شبکه کفایت لازم جهت تأمین انرژی مورد نیاز مصرف کنندگان را در سال خاصی نداشته باشد . در سیستم‌های تجدید ساختار یافته ، عواملی مانند سود شرکت کنندگان بازار برق (تولید کنندگان و مصرف کنندگان) در برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال مورد توجه قرار گرفته‌اند. در نهایت این برنامه های توسعه، شبکه را جهت دستیابی به یک قابلیت شبکه با معیار قابلیت اطمینان (n-1) اصلاح می نماید. این مقاله روش جدیدی برای برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال تحت شرایط بازار برق را ارائه می دهد که در آن مالک شبکه انتقال مسئولیت توسعه را بر عهده دارد و می تواند با این روش مهم‌ترین و تأثیرگذارترین کاندید توسعه ( خطوط جدید) را انتخاب کند. تابع هدف توسعه ، شاخص سنجش بازار را بهبود و هزینه توسعه و هزینه برقراری امنیت را کاهش می دهد. این روش حداقل هزینه برقراری امنیت را برای هر کاندید توسعه محاسبه و در کنار دیگر فاکتورهای موثر در برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال تحت شرایط بازار برق در تابع هدف وارد می کند تا شبکه به سمت یک برنامه امن‌تر و کارامد تر هدایت شود. برنامه کامپیوتری الگوریتم محاسبه تابع هدف روش پیشنهادی با نرم افزار متلب MATLAB نوشته شده است و با کمک آن ، روش ارائه شده بر روی شبکه 6 با سه اصلاح شده گارور و شبکه 24 با سه قابلیت اطمینان IEEE پیاده سازی شده است. همچنین این روش بر روی یک شبکه واقعی ( شبکه انتقال شرکت برق منطقه ای تهران ) اعمال شده است و نتایج به دست آمده مورد ارزیابی قرارگرفته است.


دانلود


نوع مطلب : مقالات، ◄قدرت، 
برچسب ها : بازار برق، برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال، مقاله توسعه شبکه انتقال، شبکه انتقال برق، برق منطقه ای، دانلود مقاله بازار برق، دانلود رایگان مقالات فارسی برق،
لینک های مرتبط : دانلود مقاله ارزیابی راهبردهای توسعه تولید از دید رگولاتور با در نظر گرفتن دینامیک سرمایه گذاری رقبا، دانلود مقاله اثر بازار آلودگی و حراج سهمیه آلودگی بر سودآوری شرکت‌های تولیدکننده انرژی الکتریکی در بازار برق، دانلود مقاله ارایه تابع چند هدفی به منظور بار زدایی بهینه فرکانسی در محیط بازار رقابتی برق،
عباس نجفی
چهارشنبه 19 اسفند 1394
با توجه به رشد روز افزون بارهای الکتریکی، به ویژه بار پیک، افزایش ظرفیت نیروگاهی برای پاسخ به این رشد ضروری است. بار پیک موجب افزایش هزینه های مشترکین و سرمایه گذاری های هنگفت در بخش تولید و انتقال می شود. خودروهای الکتریکی به عنوان منابع ذخیره انرژی، ضمن جبران مقداری از بار پیک می توانند فواید مالی را هم برای صاحبان خود به ارمغان بیاورند. این خودروها با ذخیره انرژی در ساعات غیر پیک و تحویل آن به شبکه در ساعات پیک می توانند به پیک سایی کمک کنند. خودروهای برقی روز به روز سهم بیشتری از بازار خودرو را به خود اختصاص می دهند. با توجه به مصرف برق این خودروها و امکان دریافت یا تحویل توان به شبکه، پتانسیل بالایی برای تولید برق توسط این خودروها به خصوص در زمان پیک مصرف وجود دارد. یک برنامه ریزی مناسب بین حضور خودروها و نیروگاه های موجود می تواند منجر به کاهش هزینه ها گردد. در این مقاله مساله بهره برداری از نیروگاه ها در حضور خودروهای برقی مطرح می گردد. خودروها در مساله مشارکت واحدها مدل گردیده و سپس از نرم افزار GAMS برای حل آن استفاده گردید. روش حل پیشنهادی بر روی سیستم 10 واحد نمونه و با فرض حضور خودروهای برقی در شبکه اعمال گردید و نتایج نشان دهنده کارا بودن روش حل و کاهش هزینه و در نتیجه قابلیت اطمینان سیستم در حضور خودروهای برقی بود.


دانلود


نوع مطلب : ◄قدرت، مقالات، 
برچسب ها : بازار برق، بهینه سازی، برنامه ریزی بازار برق، خودروهای الکتریکی، خودروهای برقی، بهره برداری نیروگاه، مقاله بهره برداری،
لینک های مرتبط : دانلود مقاله ارایه تابع چند هدفی به منظور بار زدایی بهینه فرکانسی در محیط بازار رقابتی برق،
عباس نجفی
سه شنبه 18 اسفند 1394
تضمین سطح حداقلی از کفایت تولید در سیستم های تجدید ساختاریافته از مهم ترین مسائل پیش روی هیئت های تنظیم در بازار است. از آنجایی که در محیط های رقابتی اطلاعات کافی برای پیش بینی وضعیت بازار در دسترس سرمایه گذاران نیست، لذا تولیدکنندگان با ریسک بالایی در سرمایه گذاری در بخش تولید مواجه اند. از این رو نهادهای تنظیم در بازار عموما راهبردهایی را جهت پایین آوردن عدم قطعیت سرمایه گذاری اعمال می کنند. در این مقاله با بکارگیری سیستم های چند عاملی سعی شده است تا راهبردهای توسعه تولید مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرد. همچنین به منظور مدل سازی دینامیک رفتار بازیگران و تاثیر برهم کنش تصمیم های سرمایه گذاران بر یکدیگر از الگوریتم های یادگیری ماشین ها (یادگیری تقویتی) جهت هوشمند سازی عامل ها استفاده شده است.


دانلود


نوع مطلب : ◄قدرت، مقالات، 
برچسب ها : سیستم های چندعاملی، بازار برق، دانلود رایگان مقاله بازار برق، بازار رقابتی برق، سیستم تجدید ساختار یافته، دانلود مقاله برق قدرت، دانلود مقالات برق،
لینک های مرتبط : دانلود مقاله تعیین استراتژی مشارکت شرکت های بادی در بازار روز بعد انرژی بر مبنای IGDT، دانلود مقاله اثر بازار آلودگی و حراج سهمیه آلودگی بر سودآوری شرکت‌های تولیدکننده انرژی الکتریکی در بازار برق، دانلود مقاله ارایه تابع چند هدفی به منظور بار زدایی بهینه فرکانسی در محیط بازار رقابتی برقhttp://powerd.ir/post/77،
عباس نجفی
دوشنبه 17 اسفند 1394
سیستم مبادله سهمیه انتشار آلودگی از ابزارهای نوین کنترل آلودگی گازهای گلخانه‌ای است که توسط سیاست‌گذاران برای کاهش آلودگی در صنایع آلاینده استفاده می شود. تخصیص سهمیه در این مکانیزم، موضوعی مهم و چالش‌برانگیز است. حق سابقه و حراج سهمیه از روش‌های متداول تخصیص سهمیه به شرکت‌ها هست. دو روش رایج برای تخصیص رایگان سهمیه به نیروگاه‌ها، استفاده از سابقه تولید انرژی الکتریکی و سابقه آلودگی تولیدی آن‌ها در گذشته است. در این مقاله، حراج سهمیه آلودگی و خرید و فروش سهمیه آلودگی در بازار آلودگی در کنار بازار برق مدل می شود. برای مدلسازی بازار برق از مدل کورنات و برای مدلسازی بازار آلودگی از مدل تابع عرضه سهمیه آلودگی استفاده می شود. اثر حراج سهمیه آلودگی، روش تخصیص سهمیه آلودگی به نیروگاه‌ها و مبادله سهمیه در بازار آلودگی بر سودآوری واحدها در بازار برق بررسی می شود.


دانلود


نوع مطلب : ◄قدرت، مقالات، 
برچسب ها : بازار برق، بازار آلودگی، مدلسازی بازار برق، بهینه سازی آلودگی نیروگاه ها، دانلود رایگان مقاله بازار برق، دانلود مقاله برق قدرت، دانلود رایگان مقالات برق،
لینک های مرتبط : دانلود مقاله تعیین استراتژی مشارکت شرکت های بادی در بازار روز بعد انرژی بر مبنای IGDT، دانلود مقاله ارایه تابع چند هدفی به منظور بار زدایی بهینه فرکانسی در محیط بازار رقابتی برق،
عباس نجفی
دوشنبه 17 اسفند 1394
در این مقاله، یک مدل تصادفی، مبتنی بر نظریه تصمیم گیری شکاف اطلاعاتی (IGDT) طراحی شده است که برنامه زمان بندی تولید مناسبی را برای تولیدکنندگان انرژی بادی، جهت مشارکت بهینه در بازارهای رقابتی کوتاه مدت (شامل بازار day-ahead و بازارهای لحظه ای متعادل کننده) فراهم می کند. مدل تصادفی طراحی شده، یک تابع مقاومت را، به منظور ایمن سازی برنامه مشارکت واحد بادی و همچنین کاهش میزان ریسک ناشی از تغییرات نامطلوب پارامترهای تصادفی، به کار می برد. همچنین، این مدل، مقادیر حداکثر خطاهای نسبی قابل قبول در فرآیند پیش بینی پارامترهای تصادفی را، متناظر با هر مقدار سود بحرانی، در خروجی برنامه، فراهم می کند.


دانلود


نوع مطلب : مقالات، ◄قدرت، 
برچسب ها : تولیدکنندگان توان بادی، نظریه تصمیم گیری شکاف اطلاعاتی، بازار انرژی، بازار برق، بازار رقابتی کوتاه مدت، تابع چگالی سرعت باد، دانلود رایگان مقاله بازار برق،
لینک های مرتبط :
عباس نجفی
دوشنبه 17 اسفند 1394


( کل صفحات : 6 )    1   2   3   4   5   6   

صفحات جانبی
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
logo-samandehiدر این وب
در كل اینترنت
به سایت مرجع تخصصی برق (ایران الکتریک) خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای پاوردی POWERD محفوظ است

آوازک